Vragen?
Neem contact met ons op.

Wat doen wij

Wij zetten sport en hun sportieve omgeving als middel in om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Integreren, participeren en re-integreren zijn maatschappelijke doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan kennismaking met de Nederlandse cultuur, zoals een sportvereniging is. Of het verbeteren van je gezondheid door te bewegen. Of je als vrijwilliger in te zetten. Maar ook het vinden van werk heeft met re-integreren te maken. Actief deelnemen heeft een positief effect op je gezondheid en leven. We ontwikkelen projecten gericht op: integreren, participeren en re-integreren. We adviseren, coachen en werken samen met organisaties en bedrijven.

Een sportpark: voor iedereen de ideale omgeving
om mee te doen

Wij geloven dat een sportieve, natuurlijke omgeving voor veel mensen de ideale omgeving is om mee te doen. Een sportpark is zo'n omgeving. Op en rondom een sportpark zijn veel bedrijven, buurt,- en maatschappelijke organisaties actief, waardoor voor iedereen de mogelijkheid bestaat om mee te doen. Of dat nu is door zelf te spelen of sporten. Als vrijwilliger, supporter of bezoeker van een sportwedstrijd of activiteit? De sportparkorganisaties met hun accommodaties bieden voldoende aanbod, ontmoeting,- leer,- en werkmogelijkheden. Bovendien is het makkelijk om met deze organisaties samen te werken en verbindingen te maken. Er is volop beweging en plezier. Daarnaast is een sportpark de ideale omgeving voor het werken aan een actieve, gezonde leefstijl. De activiteiten op en rondom een sportpark zijn een leuke, zinvolle vrijetijdsbesteding, welke een waardevolle betekenis aan je leven geven. Een waardevolle betekenis gericht op ontmoeting en ontspanning. Waardevol voor het verbeteren van je gezondheid. Of waardevol voor je studie of het vinden van werk. 
We adviseren en ondersteunen de organisaties rondom een sportpark en samen met hen verzorgen we de uitvoering. 

Beweging, verbinding en verbroedering -
dé juiste ingrediënten

Bij de uitvoering van onze projecten zien wij de sportvereniging als belangrijke schakel en verbindende factor. Sportverenigingen staan midden in de samenleving en hebben een positieve uitstraling op hun leefomgeving. Ze zijn georganiseerd en hebben voor alle leeftijdsgroepen een laagdrempelig aanbod. Sportverenigingen bieden activiteiten en beheren accommodaties. Bovendien is er altijd wel iets te doen. Qua activiteiten, taken of vrijwilligerswerk. Hierdoor ontstaat er beweging, verbinding en verbroedering. Dé ingrediënten om te integreren, participeren en re-integreren.

Samen werken aan een sportieve samenleving

CEM-Support staat en gaat voor ‘samen werken aan een sportieve samenleving’.
Ons doel hierbij is dat iedereen actief meedoet aan de samenleving. Een samenleving waar je sportief met elkaar omgaat. Elkaar inspireert en respecteert. Je anderen helpt en waar ieder zichzelf naar eigen niveau kan ontwikkelen en zijn bijdrage levert.

Daarom zien wij het sportpark als dé ontmoetingsplaats voor iedereen en noemen dat ‘Sportpark in Beweging’.
Sportpark in Beweging en onze passie voor sport en bewegen zijn onze inspiratiebronnen om jou te stimuleren en motiveren mee te doen. Dat inspireert ons iedere dag weer.

 

 

Diensten

Sportpark in Beweging biedt volop mogelijkheden om mee te doen:
Dienst 1: Activeren & Bewegen
Dienst 2: Vitaliteit & Leefstijl
Dienst 3: Vrijwilligerswerk (stage)
Dienst 4: Advies & Consultancy: professioneel maatwerk

Beleidsthema’s rondom ‘Sportpark in Beweging’ zijn:

 • sociale activering
 • participeren
 • inburgeren en integreren
 • loopbaanontwikkeling
 • leren, huiswerkbegeleiding, stage
 • re-integratie
 • gezondheid, vitaliteit en leefstijl
 • zorg
 • bewegen, sportontwikkeling en - stimulering
 • vrijwilligersbeleid en vrijwilligerswerk
 • opvang en dagbesteding
 • talentontwikkeling

Voor wie?

We zetten ons in voor iedereen die graag mee wil doen, maar er door diverse redenen zelfstandig (nog) niet uitkomt. Of hierbij afhankelijk is van zijn omgeving/verzorgers. Zoals mensen met psychische/lichamelijke klachten (depressief, dementie, verslaving, overgewicht etc. ), statushouders en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij zijn actief binnen de welzijn- en zorgsector. Klanten zijn o.a. gemeenten, UWV, sportaanbieders, zorginstellingen, sociale werkvoorzieningen en re-integratiebedrijven.

Wat doen wij anders?

Wij gaan uit van jou. We starten vanuit jouw denken, voelen en handelen. En vanuit jouw interesses, tempo en motivatie. Door onze ondersteuning komen jouw talenten, vaardigheden en mogelijkheden in beeld. Daardoor wordt duidelijk wat je wil, wat je kan en waar je mogelijkheden liggen. Onze uitdaging is om jou te bewegen om mee te doen. Zodanig dat jezelf de regie voert en plezier hebt in wat je doet.

‘Beweging’ vormt de rode draad in onze werkwijze. We stimuleren je, figuurlijk gezien, om in beweging te komen. Maar we dagen je ook uit om letterlijk in beweging te komen. Stilzitten is géén optie, dus indien jij dat wenst, gaan we lichamelijk actief aan de slag. In plaats van een zittend overleg binnen, gaan we bijvoorbeeld naar buiten wandelen, fietsen of... wat jij wil? Dat is helemaal afhankelijk van jou en jouw mogelijkheden. Uitgangspunt is dat jij je daarbij prettig voelt.

Bij onze programma’s en ondersteuning stellen we onszelf doelen en resultaten. Deze gaan we in samenwerking met jou realiseren. Dit realiseren is voor ons uitgangspunt en niet het schrijven van de gemaakte uren. Wij gaan voor resultaat. We denken in mogelijkheden en creëren, samen met jou, kansen.

Plezier in vrije tijd en in werk

Meedoen en meetellen is in zowel je vrijetijd als in je werk belangrijk. Een goede balans tussen deze twee werelden levert je vitaliteit. Als je vitaal bent, dan heb je energie. Je voelt je sterk en fit, waardoor je een grotere veerkracht en doorzettingsvermogen hebt. Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘Vita’ wat ‘leven’ betekent. Vitaliteit geeft plezier aan je leven. Plezier in zowel je vrije tijd als in je werk.

Onze programma’s en ondersteuning richten zich op zowel de vrijetijd als de werksector. Wij leggen makkelijk verbinding tussen deze twee werelden en kijken wat het beste bij jouw nivo en mogelijkheden past.