Vragen?
Neem contact met ons op.

Programma's
Activeren & Bewegen

Beweging Loont!

Activeringsprogramma voor mensen om hun doel(en) te realiseren. Het programma stimuleert deelnemers om hun houding, positie of plaats op persoonlijk en maatschappelijk vlak te verbeteren. Het programma bestaat uit de modules bewegen, mentale,- persoonlijke,- en maatschappelijke ontwikkeling . Deze modules staan in nauwe relatie tot elkaar om het gewenste doel te behalen.

Meedoen werkt, maak werk van je talent!

Meedoen werkt, maak werk van je talent! is een programma voor mensen die zelfstandig niet deelnemen aan de samenleving en daarbij ondersteuning wensen en/of nodig hebben. Deelnemers ontdekken hun talenten. En ze worden gestimuleerd hun talenten te laten zien bij o.a. vrijwilligersorganisaties en/of bedrijven.

Sportieve Omgeving Verenigt.
Integratie, participatie en re-integratie

De taal van sport spreekt iedereen. "Sport is een universele taal, die mensen dichter bij elkaar kan brengen, ongeacht oorsprong, taal, religie of economische positie" – Kofi Annan’.
Sportieve Omgeving Verenigt is een intensief programma voor deelnemers die willen integreren, participeren en re-integreren. Door integrale samenwerking wordt deelnemers een programma geboden gericht op educatie (bijvoorbeeld leren van de Nederlandse taal), ontmoeting, vrijwilligerswerk en het vinden van betaald werk.

Health2Move

Health2Move is gezond in beweging komen. Health2Move is een effectieve interventie voor statushouders om te integreren en participeren. Op een actieve wijze maken deelnemers kennis met inwoners, activiteiten en organisaties in de gemeente. Andersom maken de inwoners en organisaties binnen de gemeente ook kennis met deze nieuwe inwoners en hun culturen.

‘Actie Loont! De weg is er, de wil is aan jou’

Actie Loont! is een programma voor mensen (werknemers) met psychische klachten. Deelnemers worden gestimuleerd om zowel op mentaal, persoonlijk als maatschappelijk gebied in actie te komen. Met als uiteindelijk doel een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen.

 

Bewegen & Empowerment

Door fysiek te bewegen ervaar je wat je grenzen en mogelijkheden zijn, zodat je de regie (weer) krijgt over je eigen situatie.

Bewegen met psychische of lichamelijke klachten

Je ervaart dat fysiek bewegen positief werkt op je psychische of lichamelijke klachten en op je sociale en lichamelijke ontwikkeling. Door te bewegen ervaar je wat je belastbaarheid is, zodat je je grenzen beter weet aan te geven.

Bewegen & Teambuilding

Samen bewegen is leuk. Bewegen is goed voor het opbouwen en verbeteren van sociale contacten. Samen bewegen levert een positieve bijdrage aan het groepsgevoel en versterkt teambuilding. Het gezamenlijk gaan voor een (goed) doel of het leveren van een (sport) prestatie versterkt de samenwerking en het teamgevoel.

Mentale weerbaarheid

Door fysieke weerbaarheidoefeningen leer je voor jezelf (en anderen) op te komen, grenzen aan te geven en je wensen kenbaar te maken.

Neem voor meer informatie contact op via de mail of bel voor een gratis kennismakingsgesprek.

Terug naar de pagina Activeren en bewegen