Vragen?
Neem contact met ons op.

Advies & Consultancy voor sportverenigingen

Het kloppend hart van de leefomgeving
Als kloppend hart van de leefomgeving vervult uw sportvereniging een grote maatschappelijke rol. De overheid, waaronder uw gemeente, realiseert zich dit ook. Uw gemeente vindt het belangrijk dat al haar inwoners meedoen. Vooral inwoners waarbij dit niet vanzelfsprekend is worden extra gestimuleerd een sportief, actief leven te leiden en mee te doen. Zoals statushouders, mensen met een lichamelijke/psychische aandoening of chronische ziekte. Maar ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Naast dat uw sportvereniging een belangrijke schakel en verbindende factor is, is het laagdrempelig en veelzijdig.

Uw sportvereniging kan verschillende rollen vervullen namelijk:

 • Uw sportvereniging als ontmoetingsplaats
 • Uw sportvereniging als sportaanbieder
 • Uw sportvereniging als accommodatiebeheerder
 • Uw sportvereniging als leer- en werkplaats

Beweging, verbinding en verbroedering zijn de juiste ingrediënten om mensen mee te laten doen. Uw vereniging bezit deze. Daarom wordt uw sportvereniging gevraagd en ingezet bij het realiseren van deze (gemeentelijke) maatschappelijke doelen. Termen als ‘Sportpark in Beweging’ of ‘open sportclub’, ‘vitale sportvereniging’ of ‘vitaal sportpark’ gaan hierover. Zowel uw sportvereniging als de gemeente hebben er alle belang bij dat de gemeentelijke sportinfrastructuur versterkt en er voor iedereen een vraaggericht sport- en beweegaanbod is. Wij bieden uw sportvereniging verenigingsadvies en ondersteuning bij het realiseren van uw maatschappelijke sportvereniging.

Ons advies en diensten zijn gericht op:

 • Sportpark in Beweging (á la maatschappelijke sportvereniging, Vitale Sportparken en Open Sportclubs)
 • Verenigingsadvies in de breedste zin van het woord. Van Accommodatie tot en met Zaalhuur.
 • Functies binnen uw sportvereniging zoals: verenigingsmanager, sportparkmanager, participatiecoach
 • Advies en consultancy gericht op integratie, participatie en re-integratie van specifieke doelgroepen binnen uw sportvereniging
 • Advies & consultancy gericht op een beweegaanbod voor specifieke doelgroepen binnen uw sportvereniging
 • Advies & consultancy gericht op vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid van specifieke doelgroepen binnen uw sportvereniging. Waaronder het in samenwerking opzetten van dagbestedingactiviteiten bij uw sportvereniging
 • Integrale samenwerking

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via de mail of bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Direct naar:

Particulieren 
Gemeenten en overheidsinstellingen 
Sportverenigingen 
Zorg en Welzijn
Ondernemers/bedrijven 
Onderwijs

Afspraak

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden voor uw school te bespreken. Bel of mail ons.

Terug naar de pagina Wat doen wij?