Vragen?
Neem contact met ons op.

Advies & Consultancy
gemeenten en overheidsdiensten (UWV, werkbedrijf)

Door slimme combinaties kunnen al uw inwoners meedoen
Maatschappelijke participatie behoort tot uw gemeentelijke kerntaken. Zeker voor bewoners waarvoor participeren niet vanzelfsprekend is verdienen hierbij de aandacht. Zoals bewoners met gezondheidsproblemen of statushouders die in uw gemeente zijn komen wonen. Maar ook bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze bewoners vertegenwoordigen een brede doelgroep en vragen maatwerk op het gebied van integreren, participeren en re-integreren. Elke inwoner is uniek en heeft zijn eigen doel binnen dit participatieproces. Maatwerk en integraal samenwerken zijn hierbij voor ons de sleutelwoorden. Wij vinden het belangrijk te weten wat er speelt bij zowel de doelgroep als de samenwerkingsorganisaties. Daarom betrekken we hen bij de ontwikkeling en uitvoering. Daarnaast geloven we in onze totaalaanpak waarmee we bewoners stimuleren te participeren. Naast beweging is dit gericht op hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Met ons netwerk en diensten bieden wij uw gemeente maatwerk advies en consultancy. Van beleidontwikkeling tot de coördinatie en uitvoering. Met als doel dat alle inwoners van uw gemeente structureel meedoen. In hun vrije tijd en in werk.

Ons advies en diensten zijn gericht op:

  • Integrale samenwerking
  • Advies en consultancy gericht op integratie, participatie en re-integratie
    (o.a. vrijetijdsbegeleider, participatiecoach, jobcoach)
  • Advies en consultancy gericht op vitaliteit & leefstijl (leefstijlcoach)
  • Advies & consultancy gericht op bewegen (sportontwikkeling en sportstimulering)
  • Advies & consultancy gericht op vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid (dagbesteding)
  • Verenigingsadvies, verenigingsmanager, verenigingscoach, sportparkmanager
  • Sportpark in Beweging (á la Vitale Sportparken en Open Sportclubs)
  • Social Return. Social Return wordt momenteel nog weinig bij welzijns- en maatschappelijke organisaties ingezet. Wij zijn ervan overtuigd dat hier véél mogelijkheden liggen. Neem voor meer informatie contact op.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via de mail of bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Direct naar:

Particulieren 
Gemeenten en overheidsinstellingen 
Sportverenigingen 
Zorg en Welzijn
Ondernemers/bedrijven 
Onderwijs

Afspraak

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden voor uw school te bespreken. Bel of mail ons.

Terug naar de pagina Wat doen wij?