Vragen?
Neem contact met ons op.

Social Return

Samen werken aan werk

De overheid ziet graag dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. Daarom heeft de overheid afgesproken om extra banen voor deze doelgroep te creëren. Voor veel werkgevers is het niet vanzelfsprekend om een werknemer met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dat is niet omdat werkgevers dat niet willen, maar omdat ze veelal niet weten hoe met een werknemer met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt om te gaan. Daarom zet de overheid een aantal stimuleringsmaatregelen voor werkgevers in. Social Return is zo’n stimuleringsmaatregel.

Wat is Social Return, SROI en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Social Return is de naam en aanpak voor het creëren van meer werkgelegenheid. Deze aanpak komt vanuit de Social Return in Investment (SROI) methodiek. De SROI-methodiek heeft als doel om naast de financiele winst ook de maatschappelijke en milieuwinst van organisaties, projecten of beleid zichtbaar te maken. Deze win-win-winmethodiek gaat ervan uit dat de winst niet ten koste gaat van een ander of het milieu, maar voor iedereen ‘winst’ en ‘maatschappelijke meerwaarde’ levert.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en sociaal ondernemen zijn termen die werkgevers gebruiken die werken volgens de SROI-methodiek. Deze werkgevers ondernemen met een maatschappelijke missie. Naast het leveren van hun eigen dienst of product zoeken deze ondernemers naar innovatieve oplossingen en zetten ze zich in voor maatschappelijke thema’s. Zoals bijvoorbeeld het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt . Maatschappelijk verantwoorde ondernemers kijken verder dan alleen maar het realiseren van winst (Profit). Ze zijn sociaal en hebben ook aandacht voor mensen (People) en het milieu (Planet). Een win – winsituatie dus voor iedereen.

Kansen voor werknemers én werkgevers

Bij steeds meer aanbestedingen wordt Social Return toegepast. Dat betekent dat bedrijven alleen de opdracht krijgen als ze een deel van de opdrachtsom ook daadwerkelijk voor Social Return inzetten. In haar sociale paragraaf geeft het bedrijf vooraf aan de opdrachtgever aan op welke wijze Social Return ingezet gaat worden. Dit kan zijn in de vorm van een arbeids-, stage-, of leerwerkplek. Maar ook door een investering aan een maatschappelijk doel. Doordat werkgevers actief met Social Return aan de slag gaan creëren ze zowel voor jou (als potentiele werknemer) als voor zichzelf kansen.

Bij Social Return zijn vaak veel pratijen betrokken. Opdrachtgevers van aanbestedingen zoals je gemeente, provincie of het rijk. En de opdrachtnemers, de bedrijven die op een aanbesteding inschrijven. Maar ook het UWV en jij als werkzoekende. Voor alle betrokkenen dient het inzetten van Social Return duidelijk en werkbaar te zijn. Met voor iedereen hetzelfde doel. Daarom maakt CEM JobSupport vooraf met alle betrokkenen goede afspraken over het te realiseren doel en de te ondernemen acties.

Voor werkgevers vraagt het doorlopen van het Social Return- proces veel tijd. Vooral het midden – en kleinbedrijf vinden het lastig om aan de Social Returnverplichting te voldoen.
CEM JobSupport helpt werkgevers dit proces te doorlopen. Wij bieden ondersteuning en ontzorgen hen hierbij.

Het Social Return-proces bestaat voor werkgevers uit:

  • inschrijven op de aanbesteding
  • bedrijfsstrategie Social Return
  • functies en taken in beeld brengen (sociale paragraaf)
  • werven, selecteren en plaatsen: op zoek naar de juiste ‘match’
  • dienstverband en het formeel aanstellen van de werknemer
  • jobcoaching en begeleiding op de werkvloer
  • (salaris) administratie en verantwoording aan de opdrachtgever

Heeft de werkgever de aanbesteding gewonnen, dan kan hij concreet aan de slag.
Pas als de functies en taken binnen de opdracht in beeld zijn, kunnen we gericht op zoek naar de juiste kandidaat. En misschien ben jij dat wel?

Bekijk ook onze andere programma's
Bemiddelen & Matchen: Op zoek naar de juiste match
Jobcoaching: Plezier in je werk
Stimuleren & motiveren: Ontdek in 3 stappen het werk dat bij je past

Zorg dat je in beeld bent - werkgevers zijn op zoek naar jou

Misschien vreemd om te lezen. Maar als langdurig werkzoekende vergroot je de aanbestedingskans voor een werkgever als deze aan de Social Return –verplichting moet voldoen.

Zoals aangegeven is Social Return voor werkgevers een tijdrovend proces. Met het alleen opnemen van Social Return in hun bedrijfstrategie lukt het niet. Werkgevers dienen hun bedrijf ook daadwerkelijk in te richten op Social Return. Daarvoor moeten ze o.a. in beeld brengen welke taken voor Social Return in aanmerking komen. En duidelijk krijgen voor wie deze taken geschikt zijn. Daarna kunnen ze op zoek naar de juiste match. En zoals gezegd – misschien ben jij dat wel?

We ondersteunen werkgevers in dit proces. Zeker het midden- en kleinbedrijf adviseren we om bij Social Return-trajecten samen te werken. Zo ontstaat er een samenwerkingsverband van Social Return-werkgevers. We bemiddelen tussen werkgevers en werknemers. We weten wat er bij beiden speelt en op deze manier brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Zorg dus dat je in beeld bent - want werkgevers zijn op zoek naar jou.

Wil jij dat ook?

Meld je aan, zodat we je bij de werkgever kunnen plaatsen die het beste bij je past.
Neem voor meer informatie contact op of maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Terug naar overzicht 'Wat doen wij?'

NEEM CONTACT OP