Vragen?
Neem contact met ons op.

Gemeente en Overheid

CEM SportSupport ontzorgt gemeenten onder andere met het ondersteunen van jeugd, jongeren en volwassenen die onder de WMO of Jeugdwet vallen.
Met onze integrale aanpak en gecombineerde leefstijlinterventies brengen we de deelnemer zowel sociaal, fysiek als mentaal in beweging. We stimuleren de deelnemer om, met zijn mogelijkheden en (verborgen) talenten, actief deel te (gaan) nemen aan de samenleving door (vrijwilligers)werk te zoeken dat bij hem of haar past. Met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. En (daar waar mogelijk) onafhankelijk te worden van de uitkering.

We zijn specialist in het ondersteunen van mensen met een lichamelijke/psychische kwetsbaarheid, arbeidsbeperking, taal-, of cultuurbarrière. Zoals bijvoorbeeld werkzoekende statushouders (met gezondheidsproblemen) die in uw gemeente wonen. 

Wij maken werk van talent

Maatschappelijke participatie behoort tot uw gemeentelijke kerntaken. Zeker bewoners waarvoor participeren niet vanzelfsprekend is verdienen hierbij de aandacht. Zoals bewoners met gezondheidsproblemen of werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze bewoners vertegenwoordigen een brede doelgroep en hebben maatwerk ondersteuning nodig. Want ieder mens is uniek en heeft zijn eigen doelen. Vanuit onze kennis en ervaring weten we dat onze integrale-, en maatwerk ondersteuning effectief is en succesvol werkt. 

Onze integrale aanpak en maatwerk ondersteuning zijn effectief en succesvol

Onze integrale aanpak is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid ten aanzien van: 

 • Persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling (sociale- en werknemersvaardigheden) 
 • Maatschappelijke ontwikkeling (arbeids)participatie) 
 • Sociale ontwikkeling (sociaal netwerk en (arbeids)participatie)
 • Mentale ontwikkeling (Mindset: denken vanuit mogelijkheden en talenten)
 • Vitaliteit (gezonde, actieve leefstijl) 

Maatwerk en integraal samenwerken zijn onze sleutelwoorden. We vinden het belangrijk te weten wat er speelt bij zowel de deelnemer als binnen zijn of haar leefomgeving en Sociaal Netwerk. Daarom betrekken we hen bij de ontwikkeling en uitvoering. 

Met ons netwerk en diensten bieden wij uw gemeente maatwerk advies en consultancy. Van beleidsontwikkeling tot de coördinatie en uitvoering. Met als doel dat alle inwoners van uw gemeente structureel meedoen & meetellen.

Ons advies en diensten zijn gericht op:

 • Integrale samenwerking
 • Advies en consultancy gericht op integratie, participatie en re-integratie (o.a. ambulante coach, social work, participatiecoach)
 • Advies en consultancy gericht op vitaliteit & leefstijl (leefstijlcoach)
 • Advies & consultancy gericht op bewegen (sportontwikkeling en sportstimulering)
 • Advies & consultancy gericht op vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid (dagbesteding)
 • Verenigingsadvies, verenigingsmanager, verenigingscoach, sportparkmanager
 • Sportpark in Beweging (á la Vitale Sportparken en Open Sportclubs)
 • Social Return. Social Return wordt momenteel nog weinig bij welzijns- en maatschappelijke organisaties ingezet. Wij zijn ervan overtuigd dat hier véél mogelijkheden liggen. Neem voor meer informatie contact op.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via de mail of bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact CEM Support

Sportcentrum Arcus (1e verdieping)
Campuslaan 14
6602 HX Wijchen

Tel. 06 – 539 434 80 Carin Zwartjes 

NEEM CONTACT OP


Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Bewegen & Vitaliteit

Bewegen Zoek je ondersteuning om in beweging te komen? Ontdek wat CEM Support voor je kan betekenen. Lees verder

Ondersteuning bij
zelfstandige daginvulling

Ondersteuning bij zelfstandige daginvulling Vind je het moeilijk om je dag zinvol in te vullen? CEM Support helpt je hier graag mee. Lees verder

Ondersteuning bij het
vinden van werk

Ondersteuning bij het vinden van werk Lukt het je maar niet om een baan te vinden? CEM Support ondersteunt je hierbij. Lees verder

Trainingen en cursussen

Training en Cursussen Vergroot je kansen op werk! CEM Support biedt trainingen en cursussen. Lees verder